Teisinės Paslaugos
Teisinės Paslaugos Kiekvienam


Mūsų paslaugos

 

Darbo teisė

Rengiame ir vertiname darbo sutartis, nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimus, materialinės atsakomybės sutartis, pareiginius nuostatus. teikiame konsultacijas įdarbinimo, atleidimo bei kitais darbo teisės klausimais. Atstovaujame darbuotojų bei darbdavių interesams teismuose bei valstybinėse institucijose.Įmonių teisė

Konsultuojame įmonių steigimo, susijungimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo klausimais, rengiame įmonių steigimo dokumentus, jų pakeitimus, akcijų pirkimo – pardavimo sutartis. Atstovaujame tiek įmones, tiek jų akcininkus, vadovus. Rengiame įmonės vidinius dokumentus, įmonės veikloje reikalingas sutartis, teisiniais klausimais atstovaujame tiek derybose su kitais ūkio subjektais, tiek valstybinėse institucijose bei teismuose.

Šeimos teisė

Rengiame vedybų sutartis, santuokos nutraukimo dokumentus, konsultuojame visais šeimos santykių srityje kylančiais klausimais, atstovaujame santuokos nutraukimo bylose, bylose dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo.

Civilinė teisė

 Informacijos teikimas, įstatymų, kitų norminių aktų aiškinimas.

Sutarčių ruošimas, teisinis įvertinimas.

Skolų išieškojimas.

Konsultacijos.

Ieškininiai pareiškimai

Skolų išieškojimo procesų kūrimas, priežūra, konsultacijos

Prevencinis spaudas

Neapmokėtų sąskaitų monitoringas

Paveldėjimo teisė

 Termino palikimui priimti pratęsimas.

Palikimo priėmimo fakto nustatymas.

Paveldėjimo teisės nustatymas, palikimo dalies priteisimas.

Testamento, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimas negaliojančiu.

Įmonių teisė

įvairių teisinių formų įmonių steigimo ir licencijavimo klausimais;

dėl įmonių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

dėl su vadovais sudaromų sutarčių ir įmonės įgyvendinamų skatinimo sistemų;

dėl valdymo organų ir jų narių teisių bei pareigų;

akcininkų ir kitokių įmonės nuosavybės dalių savininkų tarpusavio santykių klausimais;

kitais klausimais.

Mokymai seminarai

Nuolat rengiame mokymus ir seminarus įvairiomis aktualiomis temomis